Eten voor de Wetenschap

< Naar de homepagina

Privacyverklaring Eten voor de Wetenschap

Laatste wijzigingen: 19 augustus 2022.

Als het nodig is, passen we deze privacyverklaring aan. Dat doen we bijvoorbeeld als we iets veranderen aan de app wat te maken heeft met de bescherming van je persoonlijke gegevens.

Waarom deze privacyverklaring?

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat altijd zorgvuldig met je persoonsgegevens om; je moet erop kunnen vertrouwen dat deze rechtmatig worden verwerkt en passend worden beschermd. De RUG wil daarom transparant zijn over wat zij doet met je persoonsgegevens. Het beleid hiervoor is opgenomen in het document: Algemeen beleid bescherming persoonsgegevens rijksuniversiteit Groningen hierin kun je in hoofdlijnen de visie en uitgangspunten van de RUG lezen. Daarnaast is er een Algemene Privacyverklaring. In deze verklaring word je geïnformeerd over de manier waarop de RUG jouw gegevens verwerkt en welke rechten je hebt.

Doel van de verwerking

Eten voor de Wetenschap is een onderzoek gericht op het ontrafelen van de interactie tussen veranderingen in voeding, persoonlijkheid en algemene gezondheid. Met de kennis die opgedaan wordt hoopt men een bijdrage te leveren aan het persoonlijker maken van leefstijlinterventies en aan het gezonder ouder worden. Hiervoor verwerken we jouw persoonsgegevens. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij de Faculteit Science and Engineering door het team van Eten voor de Wetenschap binnen het Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES). Vragen over het onderzoek kun je stellen via e-mail: etenvoordewetenschap@rug.nl.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen als daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgrond op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is de volgende:

Toestemming

Voor deelname aan het onderzoek en het verwerken van je persoonsgegevens geef je ons toestemming door het onderteken van een toestemmingsverklaring.

Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Intrekking van toestemming & gegevensverwijdering

Op elk moment tijdens je deelname aan ons wetenschappelijk onderzoek mag jij je toestemming intrekken en stoppen met deelname.  Houd er rekening mee dat we verzoeken om gegevensverwijdering die rechtstreeks aan ons zijn gericht, niet kunnen verwerken, omdat we geen persoonlijke gegevens opslaan waarmee we kunnen bepalen welke gegevens van jou zijn.  Je kunt het verzoek tot gegevensverwijdering en/of toestemming aan deelname aan dit onderzoek per e-mail aan ons sturen. In de app kun je je account verwijderen. Als je dit doet genereert de app een deactivatiecode. Stuur deze deactivatiecode mee bij het verzoek het verzoek tot gegevensverwijdering. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk wanneer deze nog niet geanalyseerd zijn, dit gebeurt na afloop van de tweede meting op de onderzoekslocatie.

Welke gegevens worden verzameld?

Via onze website (www.etenvoordewetenschap.nl)

Via de website van Eten voor de Wetenschap kun jij je inschrijven met jouw e-mailadres om een eenmalige update te ontvangen wanneer de app beschikbaar komt. Jouw e-mailadres wordt doorgegeven aan een derde, namelijk SendinBlue. Wij versturen de eenmalige update via SendinBlue. SendinBlue slaat jouw gegevens beveiligd op en zal jouw e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Na de eenmalige update zal jouw e-mailadres uit het systeem verwijderd worden. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. SendinBlue behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Via onze app (Eten voor de Wetenschap)

Via onze app kun je deelnemen aan ons onderzoek. Tijdens het onderzoek vul je wekelijks vragenlijsten in over je persoonlijke omstandigheden, persoonlijkheid, beweging, stemming, slaap en lichamelijke en mentale klachten.

Naast de antwoorden die je geeft op vragen verwerken we in de app de volgende persoonsgegevens:

 • Je naam
 • De cijfers van je postcode
 • Je geslacht
 • Je leeftijd
 • Je etniciteit
 • Je lengte
 • Je opleidingsniveau
 • Je financiële situatie

Via meting

Als je deelneemt aan ons onderzoek vragen we je om gedurende de looptijd van het onderzoek een aantal keer om een meting te doen op onze onderzoekslocatie. Tijdens een meting verwerken we de volgende gegevens

 • Bloeddruk
 • Middelomtrek
 • Gewicht
 • Vetpercentage
 • Lengte

Hoelang bewaren we je gegevens?

Je gegevens in de app worden na het verwijderen van je account in de app of de app zelf verwijderd. De gegevens in ons systeem worden langer bewaard, maximaal 15 jaar. Wij bewaren jouw gegevens conform wet- en regelgeving en met name volgens de Selectielijst Universiteiten en UMC’s van 1 jan 2020. Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER").

Hoe worden je gegevens beschermd?

We zijn ons terdege bewust van het privacygevoelige karakter van de gegevens die we over je verzamelen en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze gegevens goed beschermd blijven en met zorg worden behandeld. 

 • Als basisprincipe worden er geen direct identificeerbare gegevens over een deelnemer opgeslagen in ons systeem. Deelnemers zoals jijzelf worden vertegenwoordigd door een cryptografisch unieke sleutel.
 • We hosten ons systeem bij een gecertificeerde partij, die ons kant-en-klare, veilige en regelmatig gecontroleerde infrastructuurcomponenten biedt.
 • Zowel subsystemen als onderzoekers die interactie hebben met ons systeem, met name systemen die zijn verbonden met het openbare internet, krijgen consequent de minste privileges om ervoor te zorgen dat ze hun werk kunnen doen en niets anders.
 • Communicatie tussen de app op je telefoon en ons systeem vindt uitsluitend plaats via beveiligde verbindingen.
 • De gegevens worden lokaal versleuteld opgeslagen.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Je gegevens zijn alleen direct toegankelijk voor betrokken onderzoekers met relevante functies met betrekking tot het verwerken en analyseren van gegevens. Alle onderzoekers hebben instructies ontvangen om te zorgen voor een veilige en verantwoorde werkomgeving, zoals gespecificeerd in ons informatiebeveiligingsbeleid, waarin je gegevens worden gebruikt.

Met wie wordt de informatie gedeeld?

De verzamelde gegevens uit de app worden gedeeld met het onderzoeksteam binnen GELIFES dat direct verantwoordelijk is voor dit onderzoek. Gegevens die gepubliceerd worden, zijn niet herleidbaar tot individuen. We zullen jouw gegevens niet delen met derden, dit omvat ook derden die mogelijk betrokken zijn bij dit onderzoek, maar die verder niet betrokken zijn bij de verdere analytische verwerking van de gegevens.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten.

Vragen?

Als je vragen of verzoeken hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je terecht bij:

Rijksuniversiteit Groningen

T.a.v. Centraal Loket Privacy

Postadres: Postbus 72

9700 AB Groningen

E-mail: privacy@rug.nl

Je bericht wordt altijd gedeeld met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de RUG.